Prawo budowlane
Prawo budowlane stanowi zbiór przepisów prawnych, które regulują działalność dotyczącą projektowania, budowy oraz jej nadzoru oraz utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych. Prawo to określa również zasady działania organów administracji publicznej tych dziedzinach.

Z prawem budowlanym związane są także ustawy regulujące między innymi sprawy związane z ochroną środowiska,tak by prace związane z budową, rozbudową i utrzymaniem obiektów nie niszczyły środowiska, a także miejscem realizacji inwestycji, sposobem uzyskiwania pozwolenia na budowę czy rozbiórkę, czy określeniem prac budowlanych, które nie potrzebują specjalnych zezwoleń.Prawo budowlane określa też uprawnienia budowlane osób związanych z budownictwem oraz ich odpowiedzialność zawodową i karną, a także postępowanie w przypadku katastrofy budowlanej.

Prawo Autorskie

Prawem autorskim nazywany jest ogól praw przysługujących autorowi utworu oraz przepisy, które upoważniają autora do decydowania o o użytkowaniu swojego dzieła i czerpaniu z niego korzyści. Powstało ono w celu zabezpieczenia interesów twórców oraz wydawców. Prawa autorskie dzielą się na osobiste i majątkowe.

Straty wynikające z nieprzestrzegania praw autorskich ponoszą nie tylko sami autorzy i ich wydawcy, ale również firmy zajmujące się dystrybucją i promocją, a przede wszystkim Skarb Państwa, do którego nie wpływają należne podatki. Jednak nazbyt restrykcyjne prawa autorskie mogą utrudnić rozwój twórczości opartych na licencjach czy współpracy pomiędzy grupami twórców.